OPTIENERDOMINODOMINO CPUKomunikaceZpět


DOMINO CPU je ucelený modulový systém pro sekvenční řízení, regulaci technologických procesů, pro náhradu reléové logiky a budování distribuovaných monitorovacích systémů. Softwarové vybavení činí z tohoto řídícího systému výrobek, který si uživatel může sám přizpůsobit svým potřebám a daně aplikaci s tím, že případné rozšiřování jak ze strany hardware tak i ze strany softwarového vybavení může být plně v jeho rukou a to bez podrobných znalostí programování. Koncepce systému spolu s jeho softwarovým vybavením dává projektantům ASŘ široké možnosti jeho uplatnění v oblasti řízení, regulace, monitorování technologií a sběru dat.Systém lze snadno přizpůsobit nejrůznějším projektovým návrhům i změnám vyplývajícím z pozdějších požadavků uživatele. Systém je též vhodný pro tvorbu typově se opakujících zakázek.

Systém se vyznačuje jednoduchou montáží a modularitou, komponenty jsou zabudovány do jedno-, dvou-, čtyř-modulových plastových krytů WEB s úchyty na DIN lištu. Systém lze montovat do rozvaděčů nebo do plastových rozváděčových skříní, například LUCA system, Hensel atd. Pro připojení vodičů slouží bezúdržbové svorky Wago s barevným odlišením podle typu připojované kabeláže. Systém je rozvržen do autonomních jednotek pro vyhodnocování logických vstupů a do jednotek reléových a analogových výstupů:

DCPU - centrální procesorová jednotka systému se čtyřřádkovým displejem a klávesnicí. Komunikační linkou RS485 jsou připojovány níže uvedené jednotky. DCPU obsahuje uživatelský SW, kterým se zvolená konfigurace I/O jednotek nastaví na požadovanou funkci. Její variantou je DCPP - centrální procesorová jednotka systému Domino CPU pro montáž do panelu (výřez 92x92mm) s čtyřřádkovým displejem, čtyřmístným sedmisegmentovým zobrazovačem (LED) a klávesnicí.

Jednotky jsou vybavené dvěma komunikačními linkami RS485 pro komunikaci s VN jednotkami a s nadřazeným systémem (např. PC operátorského pracoviště). Obsahují uživatelský SW, kterým se zvolená konfigurace V/V jednotek nastaví na požadovanou funkci.

PLIS - jednotka vyhodnocení dvou logických vstupů s čítači pulsů (24V DC, vlastní napájení bezpotenciálových kontaktů).
PLIG - jednotka vyhodnocení dvou logických vstupů s čítači pulsů s galvanickým oddělením (220 V AC/DC nebo jiné nižší napětí dle projektového zadání).
PLIM - jednotka vyhodnocení osmi logických vstupů s galvanickým oddělením (24V AC/DC, externí napájení kontaktů).
PLOR - jednotka dvou reléových výstupů (220VAC / 5A)
PAOM - jednotka analogového výstupu (0-10V, 0-20mA)
PAIP - jednotka dvou analogových vstupů pro měření Pt100 (čtyřdrátová metoda) nebo 0-20mA respektive 4-20mA
PAIT - jednotka sedmi analogových vstupů pro měření Pt1000 (dvoudrátová metoda) nebo 0-20mA respektive 4-20mA
PLID - zobrazovací jednotka do panelu (výřez 46x92 mm) vybavená čtyřmístným sedmi-segmentovým displejem a dvěma logickými vstupy (24V DC, vlastní napájení bezpotenciálových kontaktů).
PAWT - jednotka měří všechny základní elektrické veličiny třífázové sítě (napětí, proud, cosφ, činný a jalový výkon, činná a jalová práce). Měřený proud lze oddělit samostatným převodním transformátorem PTI s možností jednoduché změny polarity vstupů K a L. Jednotka má integrovaný vlastní zdroj 230V AC a je napájena přímo z technologie.

Jednotky se na straně systému propojují pouze komunikačním kabelem. Napájeny jsou střídavým nebo stejnosměrným napětím 24V. Základní provozní stavy I/O jednotek jsou indikovány pomocí LED signálek. Maximální počet I/O jednotek na komunikační lince DOMINO-CPU je 32. Výše uvedené I/O jednotky dále doplňuje modul galvanického oddělení komunikační linky PCOM, modul filtru indukční zátěže a moduly napájecích zdrojů PZDS výkonově odstupňované dle velikosti navržené konfigurace systému.