OPTIENERDOMINODOMINO CPUKomunikaceZpět


Systémy OPTIENER jsou řídicí počítače, určené ke sledování spotřeby elektrické energie a k omezení její spotřeby tak, aby nebyl překročen dohodnutý limit hodinový a čtvrthodinový (technické maximum, rezervovaná kapacita). Jsou vybavené pamětí pro ukládání čtvrthodinových, hodinových, denních a měsíčních hodnot spotřeb a jejich odesílání do databází na PC s programem PROTAGON, případně DOMINO. Umožňují i monitoring podružných spotřeb (v omezeném množství). Byly vyráběny v různých modifikacích, zde uvedené systémy OPTIENER 508E, DOMINO CPU_OPTI a MIKROENER 503  jsou používané v současné době.

OPTIENER 508.OPTIENER 508E je technologický počítač určený ke sledování spotřeb elektrické energie měřené impulsními, převážně fakturačními, elektroměry a k jejímu omezení v případě překračování sjednaných čtvrthodinových a hodinových limitů (technické maximum, rezervovaná kapacita) se záznamem všech nutných dat pro prohlížení a tisk protokolů odpovídajících legislativě všech vztahů mezi dodavateli a odběrateli.

Základní poskytované funkce: regulace spotřeby pomocí reléových výstupů se signalizací (počet výstupů lze rozšířit až na 16 pomocí stanic PILIO, případně PILO), signalizace před dosažením limity, vstupy pro externí zadávání čísla regulačního stupně, možnost automatického odečtu měsíční spotřeby, volitelná varianta zadávání hodinových limit (týdenní nebo měsíční), měření induktivní a kapacitní spotřeby a účiníku, měření až 3 podružných spotřeb přes impulsní vstupy OPTIENERu, možnost indikace výkonové rezervy signálem 0..20mA, možnost indikace výkonu signálem 0..20mA, možnost zobrazení 4 vybraných hodnot na externím LED displeji.

Stanice DOMINO CPU.DOMINO CPU_OPTI je řídící počítač, postavený na základu stanic DOMINO CPU, určený ke sledování spotřeb elektrické energie měřené impulsními elektroměry a k omezení její spotřeby tak, aby nebyl překročen dohodnutý limit (čtvrthodinový a hodinový).

Základní poskytované funkce: regulace spotřeby pomocí 6 reléových výstupů se signalizací, vyhodnocení maximálního čtvrthodinového odběru v měsíci, zabudované hodiny s možností programování odběrového diagramu pro 4 tarify, měření účiníku a jalové spotřeby, možnost monitoringu až 15ti dalších podružných měření (elektro, voda, plyn,...).


Stanice MIKROENER 503.MIKROENER 503 je řídící počítač, určený ke sledování spotřeb elektrické energie měřené impulsními elektroměry a k omezení její spotřeby tak, aby nebyl překročen dohodnutý limit (čtvrthodinový a hodinový).

Základní poskytované funkce: regulace spotřeby pomocí 2 reléových výstupů se signalizací, signalizace před dosažením limity, zobrazení aktuálního tarifu, vstupy pro externí tarify, možnost ručního odečtu měsíční spotřeby, vyhodnocení maximálního čtvrthodinového odběru v měsíci, zabudované hodiny s možností programování odběrového diagramu pro 4 tarify, měření účiníku a jalové spotřeby.