O firměKontaktFormulářZpět


  • měření a regulace odběru elektrické energie (odchylek od sjednaného diagramu)
  • monitoring a regulace dalších spotřeb (elektrické energie, voda, plyn, pára ...atd.)
  • monitoring výrobních procesů a chodu pracovišť
  • úspory vstupních energií bez omezování výrobních procesů
  • zpracování a archivace naměřených veličin
  • kompletní dodávky na klíč

 

 

fa Svoboda s.r.o. působí na českém trhu od roku 1991 a po celou dobu svojí existence se zabývá výše uvedenou problematikou.
fa Svoboda s.r.o. vám nabízí bezplatné zpracování základní analýzy. Za režijní náklady provádíme měření energie na místě a studii. Provádíme také dodávky na leasing, nebo formou splátek za uspořenou energii.