Regulace maximaMonitoring spotřebSledování výrobyZpět


Umístění panelů STAB2 na podestě pro rychlou informaci obsluze.Do systémů monitoringu pracovišť a výrobních linek lze zařadit prakticky libovolný stroj, zařízení nebo výrobní linku. Monitorované pracoviště je doplněno o vizualizační panel STAB2 nebo modul PLIM pokud není třeba měřené hodnoty zobrazovat. Jeden vizualizační panel STAB2 nebo modul PLIM slouží zpravidla pro jedno samostatné pracoviště. Panel STAB2 dále slouží k rychlé informaci obsluhy pracoviště. Standardně je zobrazována hodnota PLÁN (počet kusů), VYROBENO (počet kusů) a TREND přepočtená hodnota plnění plánu v %. Naměřené hodnoty jsou načítány do systému postaveném na stanicích DOMINO CPU a dále zpracovávány.

Jedinečnou výhodou tohoto systému je možnost sledování různých strojů a zařízení bez ohledu na jeho typ, či výrobce případně i určité druhy ruční výroby! Pokud jsou výstupní informace získávány z řídících systémů strojů, je nutná spolupráce se servisní firmou nebo pracovníky údržby. Pokud není k dispozici naprogramovaný logický výstup (I-0), například u jednoduchých strojů bez řídících jednotek, lze ve většině případů snímat požadované hodnoty jiným způsobem.

Vizualizace a analýza v programu PROTAGON umožňuje kontrolu výroby, dodržování technologických postupů, časů, pracovních přestávek a servisních úkonů. V nadstavbových programech MISTR TTV lze tato data dále analyzovat a exportovat do do nadřazených firemních databázových systémů, například SAP.

Podrobný popis systému sledování chodu výrobních linek (formát PDF 424k).