ProtagonDominoHarsalUtilityZpět


Ovládací, archivační a vizualizační software pro energetiku  DOMINO pro Windows 9x a vyšší. S možností uživatelské tvorby technologických ovládacích a přehledových snímků, ukládání databází a výstražnou signalizací včetně hlasových hlášení obsluze. Program DOMINO je určen ke komunikaci se stanicí OPTIENER 508 a dalších stanic systému DOMINO.

Při instalaci na síťový počítač lze pomocí programu DOMINOVIEW, nahlížet do systému i z libovolného počtu ostatních PC, samozřejmě bez možnosti neoprávněných zásahů. Případně lze po síti předávat ovládání programu jinému uživateli. V programu DOMINO lze téměř libovolně přizpůsobovat uživatelské rozhraní a vytvářet vlastní uživatelské snímky. Vyhodnocování odběrů (i podružných) lze vizualizovat jako trendové křivky, histogramy (sloupce), či konkrétní hodnoty na různých snímcích. Databáze programu (PARADOX) lze exportovat do jiných databázových programů či tabulkových kalkulátorů a tam je dále zpracovávat. Tímto je zajištěna možnost spolupráce uživatelskými informačními systémy. Technické detaily naleznete v nápovědě k programu DOMINO.

Tiskové sestavy programu umožňují data zpracovat na „přehledy záznamů“ v případě poruchových odchylek a naměřené odběry na „denní přehledy“ včetně jednotlivých čtvrthodin, „hodinové spotřeby činné energie“, „hodinové spotřeby jalové energie“. Naměřené údaje ukládané do trendových křivek (napětí, proud, cos fí …) lze tisknout přímo z trendů nebo kopírovat a ve formě trendu vkládat do libovolné aplikace. Všechna tato naměřená data pro tiskové sestavy jsou v PC k dispozici minimálně 2 roky nazpět a lze tisknou libovolný časový úsek, jsou-li k dispozici data.

Program na operačních systémech Windows NT (do 01.02.2002 musí být na CD uvedeno: "verze pro NT"), 2000 a XP (verze NT od 01.02.2002) vyžaduje pro svůj provoz speciální ovladač.