ProtagonDominoHarsalUtilityZpět


Driver GenPort pro systém Windows NT.

Driver GenPort je nutný pro správný chod komunikace programu DOMINO a PROTAGON na PC s operačním systémem Windows NT. V současné době je již nahrazen ovladačem PCBusDriver. V některých případech je ale vhodné použít tento starší ovladač. Pokud provedete instalaci driveru GenPort pomocí samorozbalovacího archivu pokračujte následujícími kroky: 

  • Provést restart systému Windows NT.
  • Zkontrolovat (tlačítko Start - Nastavení - Ovládací panely - Zařízení (Devices)) zda je aktivní driver GenPort (stav "Zahájeno").

V případě, že se nepodařilo automaticky nainstalovat driver je možno instalaci provést manuálně podle následujících bodů:

  •  Pomocí souborového manažeru (Průzkumník, Total commander, ....) vytvořit adresář (složku) C:\Genport.
  • Do adresáře C:\Genport nakopírovat z instalačního média následující soubory : Rgi.bat Rgd.bat GenPort.ini Regini.exe Regdmp.exe.
  • Do systémového adresáře Windows NT C:\WINNT\SYSTEM32\Drivers nakopírovat z instalačního média soubor GenPort.sys.
  • Pomocí souborového manažeru, nebo přes příkazový řádek (tlačítko Start - Programy - Příkazový řádek) spustit program C:\Genport\Rgi.bat.
  • Pomocí souborového manažeru, nebo přes příkazový řádek (tlačítko Start - Programy - Příkazový řádek) spustit program C:\Genport\Rgd.bat. Tento program musí vypsat nastavení driveru GenPort.
  • Provést restart systému Windows NT.
  • Zkontrolovat (tlačítko Start - Nastavení - Ovládací panely - Zařízení (Devices)) zda je aktivní driver GenPort (stav "Zahájeno").