ProtagonDominoHarsalUtilityZpět


Program HARSAL je odvozen od firemního programu HARPAGON (vyšší verze na jedné sériové lince RS485 může být připojeno až 16 univerzálních řídicích systémů RESAL) a je určen pro sledování provozu jednoho připojeného OPTIENERu. Tento program je provozovatelný na počítačích PC-AT, vybavených harddiskem, barevným monitorem VGA a tiskárnou typu EPSON. Vyžaduje operační systém MS-DOS.
 

Program HARSAL má zabudovaný HELP, kalendář, záznam výstrah, hodinové histogramy spotřeb elektrické energie a trendy okamžitých výkonů. Vše, co je zobrazeno na obrazovce, lze pomocí funkce "hardcopy" vytisknout na tiskárně.
 

HARSAL pro OPTIENER má základní snímek, který je vybaven vzrůstovým diagramem průběhu čtvrthodiny, hodiny a grafickým zobrazením nastavení a stavu odepínaných výstupů. Na dalších čtyřech snímcích jsou zobrazeny všechny důležité parametry OPTIENERu. Tyto parametry je možno prostřednictvím programu HARSAL měnit a nastavovat s výjimkou systémového času OPTIENERu. Další tři snímky zobrazují informace o odpínaných výstupech, měsíční spotřeby a měsíční maxima.
HARSAL umožňuje čtení čtvrthodinových, hodinových, denních a měsíčních záznamů spotřeb z OPTIENERu, jejich záznam na harddisk PC a případné vytištění na tiskárně.

Systémy s programem HARSAL nejsou již v současné době instalovány, jejich vývoj byl ukončen a je poskytována pouze omezená servisní podpora.