ProtagonDominoHarsalUtilityZpět


Instalace programu HARSAL pro systém Windows 95.

V následujících řádcích jsou popsány soubory s resetovacím příkazem. Samozřejmě je potřeba upravit konfigurace dle individuální potřeby. Kmenový adresář nesmí obsahovat žádné další autoexec-y a config-y např: *.dos, *.wos. Pokud se někdo chce dostat do Windows 95, jde to přes F8 a následně spustit v nouzovém režimu. Po odstranění zaváděcích souborů a restartu počítače lze používat Windows 95.

 Autoexec.bat :

@ECHO OFF
LH C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE /X
SET TMP=C:\WINDOWS\TEMP
SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
SET PROMPT=$p$g
SET winbootdir=C:\WINDOWS
SET PATH=C:\HARSAL.32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;C:\GMOUSE
C:\GMOUSE\gmouse.com

REM ******************** ORIGINAL CFG WINDOWS 95 *********************

mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=852
keyb cz,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys
SET PATH=%PATH%

ECHO ************* Start programu Harsal ***************

C:
CD C:\HARSAL.32
CALL C:\HARSAL.32\HSI.BAT


REM ************* Vypnuti nebo reset PC ***************

ECHO Nyni muzete pocitac klidne vypnout . . . . .
ECHO Chcete-li znovu spustit program Harsal:
PAUSE
C:\WINDOWS\WIN.COM /WX

Config.sys

REM ********************* UPRAVA PRO NAROKOVANI PAMETI PRO HARSAL ******************************

DOS=SINGLE
DOS=HIGH,UMB
Device=C:\WINDOWS\Himem.Sys
DeviceHigh=C:\WINDOWS\EMM386.Exe RAM X=B000-B800

REM ********************* ORIGINAL CFG ******************************

device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=042,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys

 

Tyto soubory předpokládají, že je systém Windows nainstalován v adresáři C:\WINDOWS a program HARSAL v adresáři C:\HARSAL.32, pokud je tomu jinak je nutné cesty v zaváděcích souborech upravit.