ProtagonDominoHarsalUtilityZpět


Driver PCBusDrv pro systém Windows NT/2000/XP.

Instalace ovladače pro komunikaci je nutná jen na operačních systémech Windows NT, 2000 a XP při použití komunikační karty PCBUS do ISA slotu nebo PCPAR pro LPT (interní PCI i externí provedení).

Všechny verze programů mají implicitně podporu komunikace přes COM5 pomocí karty PCBUS do ISA slotu. Při přechodu na nový operační systém či komunikační kartu je třeba zkontrolovat zda stávající verze podporuje komunikaci přes požadované rozhraní LPT! A také zda je program schopen pracovat na novém operačním systému: Windows NT do 01.02.2002 musí být na CD uvedeno: "verze pro NT", 2000 a XP (verze NT od 01.02.2002). Pokud nejsou tyto podmínky splněny je třeba upgradovat software!

Jako náhrada dosavadního ovladače GenPort byl vyvinut nový ovladač PCBusDrv, zajištující rychlejší a systémové méně náročný přenos dat mezi fyzickými stanicemi a PC za použití stávající karty PCBus nebo zařízení PCPar. Obsah ZIP archivu rozbalte na pevný disk a postupujte manuálně podle následujících bodů:

 • zkopírovat adresář NTDriver na harddisk počítače a přepnout se tam
 • pokud na systému již běží ovladač GenPort - zastavit GenPort pomocí souboru StopGP.bat
 • odinstalovat ovladač pomocí souboru UnGPort.inf (kliknout pravým tlačítkem a vybrat "Nainstalovat")
 • nakopírovat nový ovladač (CopyPCB.bat)
 • nainstalovat nový ovladač dvojím kliknutím na soubor PCBusDrA.reg (automatické spouštění při startu systému)
 • restartovat systém Windows - zkontrolovat nainstalování a chod ovladače - viz dále

Kontrola, zda je ovladač nainstalován a běží:

 • Windows NT: (Start\Nastavení\) Ovládací Panely\Zařízení(Devices).
 • Windows 2000: (Start\Nastavení\) Ovládací Panely\Nástroje pro správu\ \Správa počítače\Systémové nástroje\Systémové informace\ \Programové prostředí\Ovladače

Kontrola portu:

 • Windows NT: (Start\Nastavení\) Ovladací Panely\Systém\Správce zařízení Počítač - Vlastnosti\Vstupně-výstupní adresa (I/O).
 • Windows 2000: (Start\Nastavení\) Ovládací Panely\Nástroje pro správu\Správa počítače\Systémové nástroje\Systémové informace\ \Hardwarové prostředky\Vstup a výstup PCBus potřebuje: 3 - 3e8 (+ 3 další adresy) 4 - 2e8, 5 - 3ec, 6 - 2ec.

Kontrola systémových prostředků:

 • Windows NT: Start\Programy\Nástroje administrace\Diagnostika Windows NT\Prostředky.
 • Windows 2000: (Start\Nastavení\) Ovládací Panely\Nástroje pro správu\ \Výkon Tlačítkem "+" --> Objekt sledování výkonu: změnit z Procesor na Proces (o 1 výše) Vybrat citace ze seznamu: %času procesoru Vybrat instance ze seznamu: Domino, Protagon ...

Konfigurace služby DHCP (Windows 2000):

Pokud se automaticky spouští služba DHCP (dynamické přidělování komunikačních adres vyhrazeným serverem) a síťová karta má nastaveno získávání adresy IP že serveru DHCP, může docházet ke značným prodlevám při vysílání zpráv pro DominoView (ProtagonView) a propadům v trendech. Potom je možno vybrat si jedno z následujících řešení:

 • a) přidělit adresu síťové karty napevno - menu Start/Nastavení/Ovládací panely/Síťová a telefonická připojení/Připojení k místní síti - pravým tlačítkem myši zvolit Vlastnosti/Protokol sítě Internet (TCP/IP)/ /Vlastnosti/Použít následující adresu IP: Adresa IP: 192.168.x.y (například 192.168.1.12) Maska podsítě: 255.255.255.0 x - číslo sítě (v případě více spojených sítí má každá své číslo) y - číslo počítače v síti.
 • b) službu DHCP spouštět pouze manuálně - nastavením v registru pomocí souboru DHCPM.BAT (není nutné restartovat PC, stačí službu zastavit souborem StopDHCP.BAT).
 • c) odinstalovat protokol TCP/IP (ke komunikaci stačí protokol NetBEUI) - příliš zásadní zásah do systému, správce sítě vám ho pravděpodobně nepovolí :-).