ProtagonDominoHarsalUtilityZpět


Pro speciální požadavky na úpravu a nastavení systémů OPTIENER, DOMINO a DOMINO CPU je k dispozici řada servisních programů. Programy určené pro koncové zákazníky jsou zde uvedeny i s možností stažení. Ostatní mají k dispozici pouze servisní technici.

DRIVERS - program umožňující detekovat správný chod driverů PCBusDrv nebo GenPort, nutných pro správný chod programů PROTAGON a DOMINO v operačních systémech Windows NT, 2000 a XP. Pomocí programu lze spouštět a zastavovat drivery bez nutnosti restartu PC.

PCBUSID - utilita pro detekci správné instalace komunikačních karet PCBUS, PCPAR. Umožňuje vyhledávat komunikační karty na COM a LPT portech s možností volby komunikačního driveru (PCBusDrv, GenPort), zobrazuje číslo HW klíče komunikační karty a status komunikace OK - ERR včetně počtu vadných přenosů.

ZMENAKOM - jednoduchá utilita umožňující změnu nastavení komunikačního portu v souboru nastavení programu PROTAGON. V případě, že nelze spustit program PROTAGON z důvodu nenalezené komunikační karty (po její výměně za jiný typ, po přestavbě PC,...) je možno tímto programem zkontrolovat aktuálně nastavené parametry a podle potřeby je změnit. Pro svoji správnou funkci musí být program nainstalován v adresáři programu PROTAGON.

DEMSALW - programový nástroj pro práci se stanicemi OPTIENER, DOMINO a DOMINO CPU. V periodických intervalech (nebo cyklicky) komunikuje postupně se všemi připojenými stanicemi buď prostřednictvím karty PCBus nebo pomocí zařízení PCPar. Komunikované proměnné jsou zobrazované na displeji - zvlášť floatové / integer, časové a logické (binární). Symbolické názvy proměnných se načtou z deklaračního souboru stanice (vzniká při překladu programu). Aplikace je 32-bitová - spustitelná pod Windows 95, 98, ME, NT, 2000. Pro spuštění pod Windows NT a 2000 je nutné nainstalovat komunikační driver. Program umožňuje listování ve výpisu proměnných, vyhledávání a zápis hodnot, zobrazení všech komunikujících stanic na lince, resetování a inicializaci novějších typů stanic, uložení obsahu paměti RAM do souboru (binárního nebo textového) nebo do flash paměti a zpětné nahrání do stanice, naloadování uživatelského programu do stanice.

DEMSAL, DEMSALE, DEMSALK - nástroje pro práci se stanicemi OPTIENER, DOMINO, RESAL, MISAL... v prostředí MS-DOS. V periodických intervalech komunikuje postupně se všemi připojenými stanicemi buď prostřednictvím karty PCBus nebo pomocí zařízení PCPar. Komunikované proměnné jsou zobrazované na obrazovce - zvlášť floatové / integer, časové a logické (binární). Symbolické názvy proměnných se načtou z deklaračního souboru stanice (vzniká při překladu programu). Program umožňuje listování ve výpisu proměnných, vyhledávání a zápis hodnot, zobrazení všech komunikujících stanic na lince, uložení obsahu paměti RAM do souboru nebo do flash paměti a zpětné nahrání do stanice, naloadování uživatelského programu do stanice.

U utilit pro operační systém MS-DOS byl zastaven další vývoj a servisní podpora je poskytována v omezené míře.