Smyslem regulačních systémů je optimalizace výkonových špiček a tím samozřejmě snížení sjednávaného čtvrthodinového (technického) maxima a hodinových spotřeb s následným snížením měsíčních plateb za elektrickou energii. Snížení špiček je realizováno automaticky s tím, že práce násilně pozastavená odebíraná spotřebičem v kritické čtvrthodině je nahrazena a využita ve čtvrthodině, která není energeticky náročná. Tím nedochází ke ztrátám ve výrobě a zároveň dochází k nemalým trvalým finančním úsporám v nákladech vynaložených na odběr elektrické energie.

Vizualizace a analýza v programu PROTAGONWEB umožňuje sledovat dodržování sjednaných parametrů, vyhodnocování průběhu odběru a ovládání regulačního systému, naměřená data dále analyzovat a exportovat do do nadřazených firemních databázových systémů, například SAP.