Do systémů monitoringu a měření spotřeb lze zařadit jakoukoli měřitelnou veličinu. V praxi je zpravidla měřené místo osazeno měřidlem s impulsním nebo analogovým výstupem. Výstupní hodnoty z tohoto měřidla jsou načítány do systému postaveném na stanicích DOMINO XPU a dále zpracovávány.

Systémy monitoringu podružných měření jsou nejčastěji koncipovány jako sledování podružných elektroměrů [kWh], plynoměrů [m3], vodoměrů [m3], teploty [°C], ...  pro jednotlivá

pracoviště nebo zařízení. Měřené hodnoty je možno po zpracování rozpočítávat na jednotlivá střediska a přesně tak určovat nákladovost na jednotlivé etapy výroby. Případně dodržení parametrů vstupních energií a technologických postupů.

Hodnoty z dodavatelských měřidel (energetika, plynárny, vodárny) jsou taktéž měřeny a porovnávány s podružnými měřeními pro dosažení co nejpřesnějších výsledků. Naměřená data je možno exportovat do nadřazených firemních databázových systémů, například SAP.